Wanneer is een energieprestatiecertificaat vereist?

et energieprestatiecertificaat is verplicht bij verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen vanaf het ogenblik dat een wooneenheid te koop of te huur wordt aangeboden. Het energieprestatiecertificaat maakt men dus op per woning, per appartement, per studio....

Het EPC bij verkoop is enkel nodig bij verkoop in volle eigendom. Bij schenking, bij verkoop van enkel vruchtgebruik of bij onteigening is er dus geen EPC verplicht.

Volgens de richtlijn is een wooneenheid elke eenheid in een gebouw met woonfunctie, die energie verbruikt ten behoeve van mensen en die over de nodige voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren.

Woningen waar dus geen verwarming aanwezig is moeten niet over een EPC beschikken. Ook onbewoonbaar verklaarde woningen vereisen geen EPC nodig bij verkoop.

Voor studentenwoningen, die bestaan uit meerdere studentenkamers zonder eigen badkamer en keuken, moet er een energieprestatiecertificaat opgemaakt worden voor het gebouw in zijn geheel. Een studentenkamer zonder badkamer en keuken wordt immers niet als een aparte wooneenheid beschouwd.

Ook serviceflats zijn residentiële gebouwen aldus de richtlijn en bij verkoop of verhuur is ook hier een EPC vereist.

Vakantiewoningen met een huurovereenkomst voor minder dan twee maanden moeten eveneens niet over een EPC dienen te beschikken.

Voor een woning met een kantoor, winkel, dokterspraktijk, moet enkel voor het bewonersgedeelte een EPC opgemaakt worden.

De richtlijn stelt dat  alle woningen, die te koop of te huur worden aangeboden,  over een EPC moeten beschikken.

Hieronder een aantal specifieke situaties:

Situatie EPC vereist?
Schenking of erfenis Neen
Een onbewoonbaar verklaarde woning Neen
Een woning zonder verwarming Neen
Verkoop vakantiewoning Ja
Verhuur vakantiewoning, langer dan 2 maand Ja
Verkoop tussen familieleden Ja
Onteigening van een woning Neen
Onderverhuur van een woning Neen
Verkoop van een woonboot Neen
Studentenkamers met gemeenschappelijke keuken Ja
Erfpacht Neen
Opstal Neen
Vaste stacaravan als permanente woning Ja
Woning ingericht als kantoor neen