Hoe wordt een energieprestatiecertificaat opgemaakt?

Enkel erkende energiedeskundigen type A kunnen een energiesprestatiecerficaat opstellen.

Een energiedeskundige type A inspecteert eerst de woning. Het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie ... worden daarbij nauwkeurig bekeken.

Al deze gegevens geeft de energiedeskundige in in een speciaal softwareprogramma. Zo berekent hij de energiescore te berekenen en maakt zo het energieprestatiecertificaat op.

Dit EPC overhandigt hij ondergetekend aan de eigenaar van de woning. De opmaak van een energieprestatiecertificaat neemt al vlug een halve dag in beslag voor een gemiddelde woning.

De opmaak van het energieprestatiecertificaat gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door

Het Vlaams Energieagentschap stelt een softwareprogramma ter beschikking aan de erkende energiedeskundigen type A.

Bij het inspecteren van de woning moet de energiedeskundige type A de inspectieprocedure volgen.