Hoelang is een energieprestatiecerticaat geldig?

Het energieprestatiecertificaat blijft 10 jaar geldig. Wanneer de woning opnieuw verkocht of verhuurd wordt, binnen deze geldigheidstermijn van tien jaar, moet geen nieuw energieprestatiecerficaat voor verkoop of verhuur opgemaakt worden.

Aan de nieuwe huurder of koper moet wel steeds een kopie in geval van verhuur en het originele EPC in geval van verkoop worden meegegeven

Voert men in de woning intussen energiebesparende investeringen door zoals bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door isolerend glas, dan kan de eigenaar er voordeel bij hebben om een nieuw energieprestatiecertificaat te laten opmaken. Het energieverbruik zal immers heel wat lager liggen en zo zal het nieuwe energieprestatiecertificaat een betere score geven.

Werd de woning recent gebouwd (bouwaanvraag na 1 januari 2006) en is er dus reeds een energieprestatiecertificaat is,  dan moet geen EPC voor verkoop en verhuur van woongebouwen opgemaakt worden zolang het EPC voor nieuwbouw geldig is.