Uw woning verhuren?

De eigenaar van een woning die zijn gebouw wil verhuren zal de nodige stappen moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat een energieprestatiecertificaat beschikbaar is op moment dat de woning te huur wordt aangeboden.

Het energieprestatiecertificaat moet door de verhuurder worden voorgelegd aan de kandidaat-huurder.

Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een copij van het energieprestatiecertificaat. Ook hier moet de verhuurder een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen aan de kandidaat-huurder.

Een energieprestatiecertificaat bij verhuur van een woning kan enkel opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type A.

Het Vlaams Energie-agentschap voert steekproefsgewijze controles uit op aanwezigheid en correctheid van het EPC. Indien geen EPC aanwezig is, riskeert de eigenaar een boete tussen 500 en 5000 euro.