Uw woning verkopen?

De eigenaar van een woning, die zijn gebouw wil verkopen zal de nodige stappen moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat een energieprestatiecertificaat beschikbaar is op moment dat de woning te koop wordt aangeboden.

Dit energieprestatiecertificaat moet door de eigenaar voorgelegd worden aan de kandidaat-koper.

Bij verkoop van een woning ontvangt de koper het energieprestatiecertificaat worden overgedragen aan de koper.

De notaris heeft meldingsplicht aan het Vlaams Energieagentschap indien er geen EPC is. De eigenaar riskeert hij een boete tussen 500 en 5000 euro.

Het Vlaams Energieagentschap voert steekproefsgewijze controles uit op aanwezigheid en correctheid van het EPC.